Castlevania
Circle of the Moon
\ Dual Set-up System
(DSS)

  Pod t tajemnicz nazw kryje si system kart umoliwiajcy stosowanie w grze przernych magicznych uatwie (Dual Set-up System). Karty te dziel si na dwie grupy – Atrybutu i Akcji. Kada grupa liczy sobie dziesi kart. Biorc pod uwag, e poczenie jeden z talii Akcji z drug z Atrybutu tworzy jaki magiczny efekt, to atwo mona obliczy, e cznie jest sto takowych. Poniej umieciem spis owych „czarw”. Jeeli za chcecie przeczyta opisy kadej z kart (te Akcji przedstawiaj rzymskie bstwa, a Atrybutu mitologiczne stworzenia) zapraszam do odpowiedniego tekstu.


  Przypomnienie: Zdobycie danych kart nie wie si jednoczenie z poznaniem efektu jaki daj. Gracz musi sam cho raz do uycia tego efektu doprowadzi, aby jego opis pokaza si w spisie (to wanie on i jego tumaczenie znajduje si poniej). Aby uaktywni karty naley po wyjciu z menu i powrocie do gry nacisn przycisk L. Posta zacznie wtedy byszcze na zoty kolor, a my moemy ju uywa mocy wybranych kart... chyba, e jeszcze ich nie znamy... wtedy trzeba je jeszcze odkry. Warto jeszcze zaznaczy, e uywanie magicznych waciwoci kart wymaga energii magicznej (MP). Uzupenia si ona sama (z szybkoci zalen od atrybutw naszej postaci) lub po wypiciu odpowiednich mikstur w menu ekwipunku.
MERCURY
 • + Salamander

  Fire whip to attack enemies.
  Tworzy ognisty bat do atakowania przeciwnikw.

  Koszt: 6 MP na atak

 • + Serpent

  Ice whip. Frozen enemies can be used as platforms.
  Lodowy bat. Zamroeni przeciwnicy mog by uywani jako platformy.

  Koszt: 2 MP na atak

 • + Mandragora

  Whip of Thorns to attack enemies.
  Tworzy ciernisty bat do atakowania przeciwnikw.

  Koszt: 6 MP na atak

 • + Golem

  Earth whip to attack distant enemies.
  Tworzy bat ziemi do atakowania daleko pooonych przeciwnikw.

  Koszt: 8 MP na atak

 • + Cockatrice

  Stone whip. Enemies turned to stoned can be used as platforms.
  Kamienny bat. Przeciwnicy zamienieni w kamie mog by uywani jako platformy.

  Koszt: 6 MP na atak

 • + Manticore

  Poison whip that will release a mist of Poison.
  Trujcy bat uwalniajcy mg Trucizny.

  Koszt: 6 MP na atak

 • + Griffin

  Wind whip. Continuous attack will occur while attack is held.
  Bat wiatru. Prowadzi cigy atak gdy przycisk ataku jest wcinity.

  Koszt: 10 MP na atak

 • + Thunderbird

  Electric whip. Will electrocute while attack is held.
  Elektryczny bat. Razi prdem gdy przycisk ataku jest wcinity.

  Koszt: 10 MP na atak

 • + Unicorn

  Holy whip. Health is replenished with each swing of the whip.
  wity bat. Regeneruje zdrowie wraz z kadym atakiem.

  Koszt: 20 MP na atak

 • + Black Dog

  Darkness whip to attack and envelop enemies in darkness.
  Bat ciemnoci do atakowania i pogrania przeciwnikw w mroku.

  Koszt: 40 MP na atak
VENUS
 • + Salamander

  Inflicted damage increases by 25%.
  Zadawane obraenia wzrastaj o 25%.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Serpent

  Defense increases by 25%.
  Obrona wzrasta o 25%.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Mandragora

  Luck increases by 25%.
  Szczcie wzrasta o 25%.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Golem

  Defense increases as the % of the map uncovered increases.
  Obrona wzrasta o % odkrytej mapy.

  Koszt: 16 MP na jednostk czasu

 • + Cockatrice

  Gains experience points from walking.
  Czerpanie punktw dowiadczenia z chodzenia.

  Koszt: 2 MP na jednostk czasu

 • + Manticore

  Gains double the amount of hearts received.
  Zwikszenie wartoci serduszek dwukrotnie.

  Koszt: 2 MP na jednostk czasu

 • + Griffin

  Intelligence increases by 25%.
  Inteligencja wzrasta o 25%.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Thunderbird

  Damage increases as the % of the map uncovered increases.
  Zadawane obraenia wzrastaj o % odkrytej mapy.

  Koszt: 16 MP na jednostk czasu

 • + Unicorn

  Defense x2 while inflicted damages is ½.
  Obrona zwiksza si dwukrotnie ale zadawane obraenia malej o poow.

  Koszt: 8 MP na jednostk czasu

 • + Black Dog

  Inflicted damage x2 while defense is ½.
  Zadawane obraenia zwikszaj si dwukrotnie ale obrona maleje o poow.

  Koszt: 8 MP na jednostk czasu
JUPITER
 • + Salamander

  2 fireballs circle you in defense.
  Wok bohatera kr dwie, bronice go, kule ognia.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Serpent

  4 ice balls circle you in defense. These can freeze enemies.
  Wok bohatera kr cztery, bronice go, lodowe kule. Potrafi zamraa przeciwnikw.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Mandragora

  If stationary, health will gradually replenish.
  Podczas stania nieruchomo zdrowie stopniowo si uzupenia.

  Koszt: 16 MP na jednostk czasu

 • + Golem

  If damaged, the invincibility duration is x4.
  Jeeli pasek energii jest na wyczerpaniu okres nietykalnoci po ciosie zwiksza si czterokrotnie.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Cockatrice

  Transform into stone and become invulnerable.
  Przemienia bohatera w kamie co czyni go niezniszczalnym.

  Koszt: 8 MP na jednostk czasu

 • + Manticore

  A cloud of poison spreads to protect you.
  Wok rozprzestrzenia si trujca chmura majca chroni bohatera.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Griffin

  While dashing, a sonic wave appears to protect you.
  W trakcie szary pojawia si fala dwikowa chronica bohatera.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Thunderbird

  You will be sent flying when damaged, but takes ½ damage.
  Ciosy wrogw bd zadawa jedynie poow obrae kosztem tego, e kady z nich odepchnie bohatera do tyu.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Unicorn

  A circular barrier will surround you.
  Bohater zostaje okrony barier ochronn.

  Koszt: 8 MP na jednostk czasu

 • + Black Dog

  A black hole barrier will surround you, but HP is drained.
  Bohater zostaje okrony barier - czarn dziur, jednak pasek energii powoli si zmniejsza.

  Koszt: 8 MP na jednostk czasu
MARS
 • + Salamander

  Attack with a fire sword.
  Zamienia bat w ognisty miecz.

  Koszt: 8 MP na atak

 • + Serpent

  Attack with an ice sword. Can freeze enemies.
  Zamienia bat w lodowy miecz. Potrafi zamraa przeciwnikw.

  Koszt: 4 MP na atak

 • + Mandragora

  Attack with a rose sword.
  Zamienia bat w rany miecz.

  Koszt: 10 MP na atak

 • + Golem

  Attack with a massive hammer. Causes earthquakes.
  Zamienia bat w masywny mot. Jego uderzenia powoduj trzsienia ziemi.

  Koszt: 4 MP na atak

 • + Cockatrice

  Attack with tonfers. Can turn enemies into stone.
  Bohater robi poziomy wymach batem. Moe w ten sposb zamieni przeciwnikw w kamie.

  Koszt: 12 MP na atak

 • + Manticore

  Attack with Poison claws.
  Bohater atakuje Trujcymi szponami.

  Koszt: 8 MP na atak

 • + Griffin

  Sword Draw. Holding attack longer will inflict more damage.
  Cicie mieczem. Przytrzymanie przycisku ataku spowoduje zadanie wikszych obrae.

  Koszt: 16 MP na atak

 • + Thunderbird

  Martial Arts. Hold attack to perform combinations.
  Wschodnie sztuki walki. Szybko naciskajc przycisk ataku mona wyprowadzi silniejsz kombinacj.

  Koszt: 16 MP na atak

 • + Unicorn

  Attack with a holy sword.
  Zamienia bat w wity miecz.

  Koszt: 32 MP na atak

 • + Black Dog

  Attack with a gun.
  Bohater atakuje pistoletem.

  Koszt: 32 MP na atak
DIANA
 • + Salamander

  A fireball is released with each attack.
  Z kocwki bata po kadym ataku wypuszczana jest kula ognia.

  Koszt: 32 MP na atak

 • + Serpent

  3 slivers of ice are released with each attack.
  Z kocwki bata po kadym ataku wypuszczane s trzy lodowe odamki.

  Koszt: 64 MP na atak

 • + Mandragora

  3 plumes of petals are released with each attack.
  Z kocwki bata po kadym ataku wypuszczane s trzy piropusze patkw.

  Koszt: 96 MP na atak

 • + Golem

  A quake is released with each attack.
  Kady atak powoduje fal trzsienia ziemi.

  Koszt: 16 MP na atak

 • + Cockatrice

  3 rocks are fired with each attack.
  Z kocwki bata po kadym ataku wypuszczane s trzy skay.

  Koszt: 16 MP na atak

 • + Manticore

  When the whip is swung upward, there is a poison shower.
  Bohater strzela batem w gr powodujc wyrzucenie trujcej kuli.

  Koszt: 16 MP na atak

 • + Griffin

  A Wind wave is unleashed with each attack.
  Z kocwki bata po kadym ataku wypuszczana jest fala Wiatru.

  Koszt: 128 MP na atak

 • + Thunderbird

  Electricity fills the air when the whip is spun.
  Krcenie batem powoduje wypenienie powietrza elektrycznoci.

  Koszt: 12 MP na atak

 • + Unicorn

  A guided shell is released with each attack.
  Z kocwki bata po kadym ataku wypuszczany jest pocisk samonaprowadzajcy si.

  Koszt: 48 MP na atak

 • + Black Dog

  8 shells of darkness are released with each attack.
  Z kocwki bata po kadym ataku wylatuje osiem pociskw ciemnoci.

  Koszt: 32 MP na atak
APOLLO
 • + Salamander

  A bomb is thrown.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Bohater rzuca przed siebie bomb.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 20 MP na jedno uycie

 • + Serpent

  An ice ball is thrown. Can freeze enemies.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Bohater rzuca przed siebie lodow kul. Potrafi zamraa przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 20 MP na jedno uycie

 • + Mandragora

  A rose is thrown.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Bohater rzuca przed siebie r.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 40 MP na jedno uycie

 • + Golem

  A stalactite is raised to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Z podogi wynurzaj si ogromne wcznie.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 30 MP na jedno uycie

 • + Cockatrice

  A comet is dropped on the enemy.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Na przeciwnikw spada kometa.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 60 MP na jedno uycie

 • + Manticore

  A poisonous bomb is detonated.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Zostaje zdetonowana trujca bomba.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 10 MP na jedno uycie

 • + Griffin

  A tornado is created.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Tworzy si tornado.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 60 MP na jedno uycie

 • + Thunderbird

  A lightning ball is thrown.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Bohater rzuca przed siebie elektryczn kul.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 80 MP na jedno uycie

 • + Unicorn

  An arrow of light is hurled down.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Strzaa wiata zostaje cinita w d.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 80 MP na jedno uycie

 • + Black Dog

  A black hole is created.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Tworzy si czarna dziura.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 120 MP na jedno uycie
NEPTUNE
 • + Salamander

  Fire attacks heal character while reducing MP.
  Ogniste ataki ze strony przeciwnikw lecz bohatera tracc MP.

  Koszt: 3 MP na jednostk czasu

 • + Serpent

  Ice attacks heal character while reducing MP.
  Lodowe ataki ze strony przeciwnikw lecz bohatera tracc MP.

  Koszt: 3 MP na jednostk czasu

 • + Mandragora

  Plant attacks heal character while reducing MP.
  Rolinne ataki ze strony przeciwnikw lecz bohatera tracc MP.

  Koszt: 3 MP na jednostk czasu

 • + Golem

  Earth attacks heal character while reducing MP.
  Ziemne ataki ze strony przeciwnikw lecz bohatera tracc MP.

  Koszt: 3 MP na jednostk czasu

 • + Cockatrice

  Stone attacks heal character while reducing MP.
  Kamienne ataki ze strony przeciwnikw lecz bohatera tracc MP.

  Koszt: 3 MP na jednostk czasu

 • + Manticore

  Poison attacks heal character while reducing MP.
  Trujce ataki ze strony przeciwnikw lecz bohatera tracc MP.

  Koszt: 3 MP na jednostk czasu

 • + Griffin

  Wind attacks heal character while reducing MP.
  Ataki wiatru ze strony przeciwnikw lecz bohatera tracc MP.

  Koszt: 3 MP na jednostk czasu

 • + Thunderbird

  Electric attacks heal character while reducing MP.
  Elektryczne ataki ze strony przeciwnikw lecz bohatera tracc MP.

  Koszt: 3 MP na jednostk czasu

 • + Unicorn

  Light attacks heal character while reducing MP.
  Ataki wiata ze strony przeciwnikw lecz bohatera tracc MP.

  Koszt: 3 MP na jednostk czasu

 • + Black Dog

  Darkness attacks heal character while reducing MP.
  Ataki ciemnoci ze strony przeciwnikw lecz bohatera tracc MP.

  Koszt: 3 MP na jednostk czasu
SATURN
 • + Salamander

  A bat familiar appears to attack in tandem.
  Sojuszniczy nietoperz pojawia si, aby pomaga w atakach.

  Koszt: 4 MP na strza

 • + Serpent

  A ghost familiar appears. Will head toward enemies.
  Sojuszniczy duch pojawia si. Bdzie zmierza w kierunku nieprzyjaci.

  Koszt: 4 MP na atak

 • + Mandragora

  An owl familiar appears to attack in tandem.
  Sojusznicza sowa pojawia si, aby pomaga w atakach.

  Koszt: 4 MP na strza

 • + Golem

  A hawk familiar appears to dive at nearby enemies.
  Sojuszniczy jastrzb pojawia si. Nurkuje w stron pobliskich nieprzyjaci.

  Koszt: 4 MP na atak

 • + Cockatrice

  A medusa familiar appears to attack in tandem.
  Sojusznicza medusa pojawia si, aby pomaga w atakach.

  Koszt: 6 MP na strza

 • + Manticore

  A ghast familiar appears and will attack enemies.
  Sojuszniczy upir pojawia si. Bdzie atakowa nieprzyjaci.

  Koszt: 8 MP na atak

 • + Griffin

  A wind sprite familiar appears to attack in tandem.
  Sojuszniczy chochlik wiatru pojawia si, aby pomaga w atakach.

  Koszt: 8 MP na strza

 • + Thunderbird

  A crow familiar appears and will electrocute enemies.
  Sojusznicza wrona pojawia si. Bdzie razi prdem nieprzyjaci.

  Koszt: 16 MP na atak

 • + Unicorn

  A cherub familiar appears to attack in tandem.
  Sojuszniczy cherub pojawia si, aby pomaga w atakach.

  Koszt: 32 MP na strza

 • + Black Dog

  An imp familiar that has power up attacks when attack is held.
  Sojuszniczy diabeek pojawia si. Przytrzymujc przycisk ataku spowodujemy jednorazowe zwikszenie zadanych przez niego obrae.

  Koszt: 4 MP na strza
URANUS
 • + Salamander

  A Salamander will be summoned to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Salamandra zostanie przyzwana, aby zaatakowa wszystkich pobliskich przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 160 MP na jedno uycie

 • + Serpent

  A Serpent will be summoned to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Serpent zostanie przyzwany, aby zaatakowa wszystkich pobliskich przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 120 MP na jedno uycie

 • + Mandragora

  A Mandragora will be summoned to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Mandragora zostanie przyzwana, aby zaatakowa wszystkich pobliskich przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 100 MP na jedno uycie

 • + Golem

  A Golem will be summoned to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Golem zostanie przyzwany, aby zaatakowa wszystkich pobliskich przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 100 MP na jedno uycie

 • + Cockatrice

  A Cockatrice will be summoned to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Bazyliszek zostanie przyzwany, aby zaatakowa wszystkich pobliskich przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 200 MP na jedno uycie

 • + Manticore

  A Manticore will be summoned to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Manticore zostanie przyzwany, aby zaatakowa wszystkich pobliskich przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 80 MP na jedno uycie

 • + Griffin

  A Griffin will be summoned to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Gryf zostanie przyzwany, aby zaatakowa wszystkich pobliskich przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 100 MP na jedno uycie

 • + Thunderbird

  A Thunderbird will be summoned to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Ptak Piorunw zostanie przyzwany, aby zaatakowa wszystkich pobliskich przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 200 MP na jedno uycie

 • + Unicorn

  A Unicorn will be summoned to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Jednoroec zostanie przyzwany, aby zaatakowa wszystkich pobliskich przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 100 MP na jedno uycie

 • + Black Dog

  A Black Dog will be summoned to attack.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Czarny Pies zostanie przyzwany, aby zaatakowa wszystkich pobliskich przeciwnikw.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 100 MP na jedno uycie
PLUTO
 • + Salamander

  Item crush attack is unleashed.
  [Down, Right (Left), Up + Attack]
  Specjalny atak broni dodatkowej zostaje uwolniony.
  [“Do dou”, “W prawo” lub “W lewo”, “Do gry” + Atak]


  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Serpent

  Sub-weapon number doubles when attacking.
  Sprawia, e atak broni dodatkow jest podwjny.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Mandragora

  Experience point gain increases by 20%.
  Otrzymywane punkty dowiadczenia wzrastaj o 20%.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Golem

  Projects an image of yourself.
  Tworzy obraz bohatera.

  Koszt: 8 MP na jednostk czasu

 • + Cockatrice

  Defense increases depending on the elapsed game time.
  Obrona wzrasta w zalenoci od spdzonego przy grze czasu.

  Koszt: 6 MP na jednostk czasu

 • + Manticore

  Sub-weapons use mind power rather than hearts.
  Bronie dodatkowe uywaj raczej MP ni serduszek.

  Koszt: 5 MP na jedno uycie

 • + Griffin

  Walking and dash speed are increased.
  Szybko poruszania si wzrasta.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Thunderbird

  Inflicted damage is increased depending on the elapsed time.
  Zadawane obraenia wzrastaj w zalenoci od spdzonego przy grze czasu.

  Koszt: 4 MP na jednostk czasu

 • + Unicorn

  The body glows with light and cannot be hit with anything.
  Ciao bohatera byszczy i nie moe by przez nic trafione.

  Koszt: 20 MP na jednostk czasu

 • + Black Dog

  Transforms into a skeleton.
  Przemienia bohatera w szkielet.

  Koszt: 5 MP na jednostk czasu

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.