Castlevania
Circle of the Moon
\ Magiczne karty

  W Circle of the Moon bardzo wan rol odgrywaj magiczne karty, ktre umoliwiaj nam stosowanie przernych czarw. Znajdujemy je jedynie pokonujc odpowiednich przeciwnikw w odpowiednich miejscach, najlepiej takich, ktrzy w peni kojarz si z moc danej karty. Aby uzyska magiczny efekt naley poczy ze sob jedn kart „Akcji” i jedn „Atrybutu”. Poniej prezentuj jedynie oryginalne opisy kadej karty oraz ich tumaczenia. Aby zobaczy jakie moliwoci daje krzyowanie kart zapraszam do tekstu o DSS.

Karty akcji (Action)

 • Mercury

  Mercury, the messenger of the gods. Has the potential of strength.
  Merkury, posaniec bogw. Jego potencja to sia.

 • Venus

  Venus, goddess of love and beauty. Has the potential of enhancement.
  Wenus, bogini mioci i pikna. Jej potencja to wzmacnianie.

 • Jupiter

  Jupiter, god of the heavens and the leader of Olympus. Has the potential of defense.
  Jupiter, bg niebios i lider Olimpu. Jego potencja to obrona.

 • Mars

  Mars, god of war. Has the potential of change.
  Mars, bg wojny. Jego potencja to przemiana.

 • Diana

  Diana, goddess of the moon and hunting. Has the potential of creation.
  Diana, bogini Ksiyca i oww. Jej potencja to tworzenie.

 • Apollo

  Apollo, god of the sun, music and prophecy. Has the potential to create explosives.
  Apollo, bg Soca, muzyki i przepowiedni. Jego potencja to tworzenie wybuchw.

 • Neptune

  Neptune, god of the seas. Has the potential of healing.
  Neptun, bg mrz. Jego potencja to leczenie.

 • Saturn

  Saturn, god of agriculture and the father of Jupiter. Has the potential of a familiar.
  Saturn, bg rolnictwa i ojciec Jupitera. Jego potencja to blisko.

 • Uranus

  Uranus, former god of the heavens. Has the potential of summoning.
  Uran, byy bg niebios. Jego potencja to przyzywanie.

 • Pluto

  Pluto, god of the underworld. Has the potential of special.
  Pluton, bg podziemi. Ma specjalny potencja.

Karty atrybutu (Attribute)

 • Salamander

  A lizard bathed in flames. Embodiment of the fire spirit, Salamander. Has the power of Fire.
  Jaszczurka skpana w pomieniach. Ucielenienie mocy ognia, Salamandra. Posiada moc Ognia.

 • Serpent

  The Serpent is said to be a dragon swimming in the sea. Has the power of Ice.
  Mwi si, e Serpent jest smokiem pywajcym w morzach. Posiada moc Lodu.

 • Mandragora

  The Mandragora is represented as a humanoid with roots instead of feet. Has the power of Plants.
  Mandragora jest przedstawiana jako istota humanoidalna z korzeniami zamiast stp. Posiada moc Rolin.

 • Golem

  The Golem is a mockery of man made from clay. Has the power of Earth.
  Golem jest kpin z czowieka zrobion z gliny. Posiada moc Ziemi.

 • Cockatrice

  The Cockatrice is said to have the ability to turn things to stone. Has the power of Stone.
  Mwi si, e Bazyliszek posiada umiejtno zamieniania przedmiotw w kamie. Posiada moc Kamienia.

 • Manticore

  The Manticore is said to have a body of a lion and the venomous tail of a scorpion. Power of Poison.
  Mwi si, e Manticore ma ciao lwa i jadowity ogon skorpiona. Moc Trucizny.

 • Griffin

  The Griffin is said to have the head and wings of a Eagle and body of a lion. Has the power of Wind.
  Mwi si, e Gryf ma gow i skrzyda Ora, a ciao lwa. Posiada moc Wiatru.

 • Thunderbird

  The legendary Thunderbird is said to have been able to release lightning. Has the power of Electricity.
  Mwi si, e legendarny Ptak Piorunw potrafi miota byskawicami. Posiada moc Elektrycznoci.

 • Unicorn

  The Unicorn is said to have been white with a single holy horn on its forehead. Has the power of Light.
  Mwi si, e Jednoroec jest cay biay, a na czole ma wity rg. Posiada moc wiata.

 • Black Dog

  The Black Dog is said to consume darkness. Has the power of Darkness.
  Mwi si, e Czarny Pies konsumuje mrok. Posiada moc Ciemnoci.

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.