Dracula X
Rondo of Blood
\ Alternatywne levele
Autor:
Seraphim

  Aby ukoczy Rondo of Blood z wynikiem 100% (i uzyska najlepsze zakoczenie) naley przej wszystkie plansze. Problem jednak w tym, e cztery z nich posiadaj swoje alternatywne wersje do ktrych wejcia s poukrywane. Oto krtki opis jak dosta si do nich. Po klikniciu na sowa odznaczone wytuszczona czcionk otworzy si zdjcie ktre posuy za ilustracj do omawianej sytuacji.

wejcie do Stage 2'

  Miejsce: Stage 1

  Co zrobi: Naley zniszczy fragment muru pokazany na zdjciu. Gdy tak zrobisz pojawi si przejcie do ukrytej czci planszy.

wejcie do Stage 3'

  Miejsce: Stage 2

  Co zrobi: Wskocz do jednej z trzech dziur w pododze. Nie polecam wskakiwa do drugiej, najlepiej wskoczy do trzeciej.

wejcie do Stage 4'

  Miejsce: Stage 3

  Co zrobi: Po prostu str tasakiem pokazany na zdjciu kamie.

wejcie do Stage 5'

  Miejsce: Stage 4

  Co zrobi: Zniszcz fragment ciany a znajdziesz bomb ktra jak podpalisz (uderzajc batem) to wybuchnie i odblokuje przejcie do dalszej czci planszy. Id w prawo a do walki z Camill. Jeeli przed walk z ni pokonae Dracul to po pokonaniu jej powiniene znale si na planszy 5'.

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.