Castlevania
Harmony of Dissonance
\ Relikty i relikwie

  W Harmony of Dissonance podobnie jak w innych Castlevaniach z elementami RPG napotykamy na swojej drodze przedmioty specjalne, ktre odgrywaj kluczow rol w naszej misji. Zazwyczaj daj one nowe umiejtnoci bohaterowi, dziki ktrym moemy dosta si do niedostpnych dotd miejsc w zamku. Cz z nich za jest niezbdna aby popchn fabu do przodu. Poniej znajduje si spis i przetumaczone przeze mnie opisy wanie tych przedmiotw. By moe kto zapyta dlaczego nazwaem ten spis „Relikty i relikwie” skoro w grze s to po prostu „Relics”. Odpowied jest prosta. Anglicy mog tym wyraeniem zastpi oba te polskie wyrazy, my – nie. Aby wszystko byo dla wszystkich jasne wyjani jeszcze, e „relikt” to, tumaczc prosto, element przeszoci. Sowem „relikwia” okrelamy za szcztki cia witych lub rzeczy, ktre niegdy do nich naleay, a obecnie s przedmiotami kultu. W spisie s przedmioty dotyczce obu tych wyrazw i dlatego postanowiem tak, a nie inaczej, zapisa nazw.

 •  Jaszczurzy Ogon (Lizard Tail)

  By pressing DOWN + JUMP, user may SLIDE.
  Naciskajc “Do dou” i “Skok” uytkownik moe wykona lizg.

 •  Pirko Sylfa (Sylph Feather)

  While in midair, user may perform an additional JUMP.
  W powietrzu uytkownik moe wykona dodatkowy skok.

 •  Skrzydo Gryfa (Griffin’s Wing)

  By pressing DOWN/UP + JUMP, the user may perform a HIGH JUMP.
  Przytrzymujc “Do dou” nastpnie “Do gry” i szybko naciskajc “Skok” uytkownik moe wykona bardzo wysoki skok.

 •  Kula Dusz (Soul Orb)

  Allows user to recognize how much damage an enemy has received.
  Pozwala uytkownikowi na rozpoznawanie jak wielkie obraenia zadaje przeciwnikom.

 •  Baniowy Dziennik (Fairy Journal)

  Allows user to recognize the names of his enemies.
  Pozwala uytkownikowi na poznawanie imion swoich wrogw.

 •  Ksiga Potworw (Monster Tome)

  Allows user to see the data of monsters he has met.
  Pozwala uytkownikowi pozna informacje na temat potworw jakie ju kiedy spotka.

 •  Oko Hrabiego (Eye of Vlad)

  One of Dracula’s bodily remains. Has the power to negate curses.
  Jedna z fizycznych pozostaoci Draculi. Ma moc negowania kltw.

 •  Serce Hrabiego (Heart of Vlad)

  One of Dracula’s bodily remains. Has the power to negate petrification.
  Jedna z fizycznych pozostaoci Draculi. Ma moc negowania petryfikacji.

 •  ebro Hrabiego (Rib of Vlad)

  One of Dracula’s bodily remains. Has the power to negate poison.
  Jedna z fizycznych pozostaoci Draculi. Ma moc negowania trucizn.

 •  Szpon Hrabiego (Nail of Vlad)

  One of Dracula’s bodily remains. Increases STR.
  Jedna z fizycznych pozostaoci Draculi. Zwiksza Si.

 •  Kie Hrabiego (Fang of Vlad)

  One of Dracula’s bodily remains. Increases DEF.
  Jedna z fizycznych pozostaoci Draculi. Zwiksza Obron.

 •  Piercie Hrabiego (Vlad’s Ring)

  One of Dracula’s worldly possessions. Increases LCK.
  Jeden z ziemskich dobytkw Draculi. Zwiksza Szczcie.

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.