Castlevania
Harmony of Dissonance
\ Bronie dodatkowe
i ksigi czarw

  W Harmony of Dissonance znajduje si nietypowy system czenia broni dodatkowych (ktre w serii s pewnego rodzaju tradycj) z picioma ksigami czarw (biorc pod uwag, e tych pierwszych jest sze uzyskujemy w ten sposb trzydzieci kombinacji). Znajduje si je porozrzucane po zamku, a kada z nich skupia si na innym rodzaju magii – ognia, lodu, elektrycznoci, wiatru. Ostatnia ksiga, ukryta najlepiej ze wszystkich, to Ksiga Przywoa. Dziki niej mamy dostp do najpotniejszej magii w grze (nie musz chyba dodawa, e take najefektowniejszej) polegajcej na przywoywaniu tajemniczych istot, ktre zadaj bardzo silny atak i ponownie znikaj. Smuci jedynie, e niektre czary s zbyt potne i uywajc ich w odpowiednich momentach mona znacznie uatwi sobie gr... czasem za bardzo. Twrcy powinni lepiej wyway ich moc, aby jedynie pomagay, a nie przesdzay o wynikach star. To jednak jedyny mankament zwizany z tym magicznym systemem. Poniej znajduj si opisy tak broni dodatkowych jak i czarw jakie moemy uzyska krzyujc je z odpowiednimi ksigami. Dla „smaku” dodaem take kilka ciekawostek, ktre by moe Was zainteresuj. Miego czarowania :-).


  Przypomnienie: W grze wystpuj dwa rodzaje serduszek uzupeniajcych ich licznik. S to mae (1) i due (5) serduszka. Te pierwsze atwo pozna po rozmiarze i „lekkoci” z jak opadaj na ziemi. Przeciwnie drugie. Te spadaj jak kamie na podog co uzasadnia ich rozmiar. Pojemno licznika mona zwiksza znajdujc specjalne „Kontenery” w ksztacie serca. S one porozrzucane po zamku. Serduszka s potrzebne do korzystania z broni dodatkowej, czary za pochaniaj energi magiczn (MP). Jest jednak maa rnica – MP uzupenia si sama. Do korzystania z broni dodatkowej suy kombinacja przyciskw „do gry” plus „atak”. Jeeli mamy aktywn jakkolwiek ksig czarw to kombinacja ta automatycznie uruchamia czar zwizany z dan broni dodatkow i dan ksig czarw.

   Sztylet (Dagger) – bohater rzuca przed siebie sztylet, ktry wbija si w kad kreatur zadajc jej obraenia. Gdy napotka cian lub inn przeszkod odbija si od niej przerywajc lot.

ilo jednoczenie: bez limitu
koszt: 1 serduszko

 •  Fire Book
    Rzucajcy czar unosi si w powietrzu a wok niego pojawia si osiem ostrzy. Jeeli czarownik skupi swoje myli z odpowiedni czstotliwoci na poszczeglnych ostrzach (strzaki kierunkowe) zgodnie z kierunkiem wskazwek zegara to kada celnie skierowana myl wytworzy kul ognia, ktra bdzie lecie w swoim kierunku odbijajc si od cian przez okoo trzy sekundy. Tym lepiej wykonany czar tym bardziej niebezpieczny jest dla wrogw.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo trzy sekundy
  koszt: 60 MP

 •  Ice Book
    Nagle z rk czarownika wylatuj z olbrzymi prdkoci lodowe ostrza. Pocztkowo ich kierunek nie jest dokadnie okrelony ale jeeli w pobliu znajdzie si jaki stwr sztylety natychmiast skieruj si w jego stron. Bardziej dowiadczeni czarownicy mog take prbowa zapanowa nad torem lotu ostrzy si myli (strzaki kierunkowe) ale jest to sztuka trudna i nie dajca zadawalajcych efektw gwnie za spraw bardzo krtkiego czasu trwania czaru... mona wrcz uj to jako „mgnienie oka”.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo jednej sekundy
  koszt: 30 MP

 •  Bolt Book
    Nad rzucajcym czar pokazuje si kilkanacie maych ostrych iskier. Szybko wzlatuj w powietrze a po trzech sekundach z powrotem spadaj na ziemi. Aby jednak celem nie by sam czarownik... pomimo, e jest wtedy cakiem bezpieczny... naley przebywa niedaleko przeciwnika. Iskry same obior odpowiedni cel, a cz z nich moe go zmieni jeeli zajdzie taka potrzeba.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo trzech sekund
  koszt: 80 MP

 •  Wind Book
    W rkach czarownika materializuj si bez przerwy sztylety. Dodatkowo nabiera on umiejtno tak szybkiego ich rzucania, e wrogowie otrzymuj olbrzymie obraenia pod ich naporem. W razie braku celu sztylety efektownie odbijaj si od najbliszej ciany. Rzucajcy czar moe jednak miota ostrza jedynie w dwch kierunkach, lewym i prawym, wedle yczenia przez okoo siedem sekund.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo siedem sekund
  koszt: 40 MP

 •  Summoning Tome
    Czar przywouje wielkiego ptaka, ktry zasypuje przeciwnikw gradem strza w kierunku, w ktrym by zwrcony czarownik. Przed ostrzaem nie moe si schroni adna kreatura w okolicy, a trwa on okoo trzy sekundy (nie liczc przylotu ptaka).

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo trzy sekundy (nie liczc przylotu ptaka)
  koszt: 100 MP

   Topr (Axe) – bohater rzuca w powietrze topr, ktry ze wistem spada z powrotem na ziemi. Jednoczenie moe on uy dwch toporw.

ilo jednoczenie: najwicej dwa
koszt: 4 serduszka

 •  Fire Book
    Rzucajcy czar unosi si w powietrzu, a wok niego zaczynaj kry dwa ogniste smoki. Gdy wypatrz one przeciwnika natychmiast rzucaj si w jego kierunku. Czar ten zwany jest Dusz Hydry (Soul of Hydra).

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo cztery sekundy
  koszt: 70 MP

 •  Ice Book
    Nagle z nieba spada ogromna brya lodu rozbijajc si przed bohaterem i zadajc obraenia uderzonej kreaturze.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo jednej sekundy
  koszt: 20 MP

 •  Bolt Book
    Rzucajcy czar unosi si w powietrze i powoduje wyadowanie elektryczne obejmujce cae pole widzenia.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo jednej sekundy
  koszt: 60 MP

 •  Wind Book
    Po rzuceniu czaru w powietrzu wok czarownika zaczyna krci si w kko topr. Nie wdruje on jednak za rzucajcym czar. Mona jednoczenie ustawi cztery takie topory w rnych miejscach danej komnaty ale kady z nich znika do szybko – bo po upywie piciu sekund. Po odpowiednim treningu czarownik jest w stanie ustali pocztkowe pooenie topora. Wystarczy, e razem z odpowiedni kombinacj przyciskw szybko wybierze kierunek (strzaki kierunkowe), a topr zacznie si krci wanie w tamtym miejscu.

  ilo jednoczenie: najwicej cztery
  czas trwania: okoo pi sekund
  koszt: 40 MP

 •  Summoning Tome
    Nagle czarownik unosi si w powietrzu i przyjmuje posta skrzydlatej rogatej bestii. Szybko skrzyda odczepiaj si i zaczynaj wirowa w polu widzenia. Czar nie trwa dugo ale wystarczy, aby pozby si niechcianych kreatur.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo trzy sekundy (nie liczc pojawienia si bestii)
  koszt: 100 MP

   Krzy (Cross) – bohater rzuca greckim krzyem (majcym wszystkie ramienia rwne) przed siebie, a ten po chwili zawraca. Jednoczenie mona rzuci dwa takie krzye.

ilo jednoczenie: najwicej dwa
koszt: 5 serduszek

 •  Fire Book
    Przed rzucajcym czar ukazuje si latajcy ognisty krzy, ktry obraca si wok wasnej osi. Wisi on w powietrzu do momentu jak zostanie dotknity przez przeciwnika lub czarownik da ku temu znak (klawisz ataku). Gdy to nastpi rozszczepi si on na dwie ogniste kule, ktre szybko bd zatacza coraz wiksze okrgi a znikn z pola widzenia. Mona cznie wypuci dwa takie krzye w dowolnym miejscu w obrbie komnaty, w ktrej si wanie przebywa.

  ilo jednoczenie: najwicej dwa
  czas trwania: a do wyniknicia, ktrej z wyej wymienionych sytuacji
  koszt: 50 MP

 •  Ice Book
    Za plecami czarownika pojawia si grecki krzy zbudowany z lodu. Gdy w pobliu pojawi si wroga istota z krzya zaczynaj si sypa w jej kierunku ostre sople. Z kadym takim soplem krzy zmniejsza si, a gdy jest zbyt may aby dalej suy rozbija si na drobniutkie kawaeczki.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: a do wyczerpania si krzya
  koszt: 30 MP

 •  Bolt Book
    Rzucajcy czar unosi si w powietrzu, a wok niego zaczynaj krci si krzye lecc ku grze. Przez okoo cztery sekundy stanowi one barier nie do przebicia zadajc obraenia potworom, ktre podeszy zbyt blisko.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo cztery sekundy
  koszt: 60 MP

 •  Wind Book
    Nagle wok rzucajcego czar zaczyna si krci w kko z olbrzymi prdkoci siedem krzyy. Te stanowi dla niego oson, ktra wprawdzie nie zatrzymuje wrogw ale mocno ich kaleczy przy prbie przejcia. Niestety krzye zuywaj si i z kadym zadanym ciosem lata ich coraz mniej. Czar ten zwany jest Ochronnym Krzyem (Guardian Cross).

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: a do wyczerpania si krzyy
  koszt: 50 MP

 •  Summoning Tome
    Po rzuceniu czaru w centrum pola walki pojawia si lewitujca zakapturzona posta z lask. Nagle okolic przysania czerwony blask i z nieba zaczynaj spada rozarzone skay. Niewiele kreatur ma na tyle szczcia, aby uchroni si przed kataklizmem, ale trwa on niedugo, bo tylko okoo trzy sekundy.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo trzy sekundy
  koszt: 100 MP

   Woda wicona (Holy Water) – buteleczka z wod wicon to bro gwnie na istoty chodzce twardo po ziemi. Gdy bohater rzuci j na ziemi ta rozbija si, a uwolniony z niej niebieski ogie „rozlewa” si po pododze (w kierunku, w ktrym zostaa rzucona butelka) zadajc obraenia potworom.

ilo jednoczenie: tylko jeden
koszt: 3 serduszka

 •  Fire Book
    Rzucajcy czar wypuszcza z rki kul ognia, ktra podskakujc odbija si od przeszkd (cznie z kracem ekranu) i rani wrogw. Kula znika po okoo piciu sekundach.

  ilo jednoczenie: najwicej trzy
  czas trwania: okoo pi sekund
  koszt: 40 MP

 •  Ice Book
    Nagle powietrze wok najbliszego przeciwnika zaczyna si szybko schadza tworzc natychmiast pkajce bryy lodu zadajce obraenia od zimna. Jeeli w okolicy nie ma adnego stwora ld kumuluje si na rzucajcym czar nie zadajc obrae.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: bryy natychmiast pkaj
  koszt: 40 MP

 •  Bolt Book
    Czar wywouje piorun, ktry przez okoo pi sekund „wdruje” w lewo lub w prawo zadajc obraenia kadej kreaturze na swej drodze.

  ilo jednoczenie: najwicej cztery
  czas trwania: okoo pi sekund
  koszt: 40 MP

 •  Wind Book
    Caa okolica zostaje skpana w deszczu wody wiconej. aden nieczysty potwr nie ma przed ni ucieczki jednak efekt czaru trwa tylko okoo trzy sekundy.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo trzy sekundy
  koszt: 50 MP

 •  Summoning Tome
    Przyzywa wrk, ktra lecc raz w lewo i raz w prawo wylewa ze swojego dzbana wod wicon przez okoo pi sekund cznie. Ciecz ta zadaje obraenia kademu potworowi, ktry ma z ni kontakt.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo pi sekund
  koszt: 100 MP

   wita Ksiga (Holy Book) – magia witej Ksigi sprawia, e zaczyna ona wirowa na zewntrz od swojego waciciela a znika mu z oczu. Zadaje obraenia kadej istocie, z ktr si zetknie. Najlepiej atakowa jednoczenie trzema ksigami.

ilo jednoczenie: najwicej trzy
koszt: 3 serduszka

 •  Fire Book
    Gdy czarownik rzuci wit Ksig przed siebie ta zaczyna “wypluwa” strug ognia. ywio ten ukada si na ksztat trby powietrznej idcej w gr od ksigi. Efekt ten utrzymuje si przez okoo trzy sekundy, a rzucajcy czar moe uy go dwa razy jednoczenie. To wystarcza aby zada ogromne straty w szeregach potworw.

  ilo jednoczenie: najwicej dwa
  czas trwania: okoo trzy sekundy
  koszt: 50 MP

 •  Ice Book
    Rzucajcy czar unosi si w powietrzu wyrzucajc fal zimnego ognia w lewo i prawo. Fala ta najpierw opada na ziemi by nastpnie prze przed siebie zadajc obraenia kadej napotkanej kreaturze. Cao trwa niewiele wicej ni sekund.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo jednej sekundy
  koszt: 30 MP

 •  Bolt Book
    Bardzo blisko rzucajcego czar tworz si dwa elektryczne koa zbate, ktre stanowi cakiem skuteczn ochron na wszystko co zbliy si nadmiernie do czarownika.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: a do wyczerpania si osony
  koszt: 60 MP

 •  Wind Book
    Nagle wok rzucajcego czar zaczynaj wirowa z du prdkoci trzy wite Ksigi. Ochraniaj one czarownika przez okoo dwanacie sekund zadajc obraenia zbliajcym si potworom.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo dwanacie sekund
  koszt: 40 MP

 •  Summoning Tome
    Czar ten wyglda do niewinnie jak na t ksig czarw. Czarownik przywouje ma wrk, ktra lata za nim dopki nie zauway przeciwnika. Jeeli tak si stanie wrka wyjmuje... ogromny gumowy motek (w kadym razie wikszy od niej) i „zdziela” nim potwora po gowie. Pomimo, e scena ta wyglda miesznie to obraenia, ktre istotka zadaje s do powane :-). Jakby tego miechu byo mao... kiedy wrka nie trafi w przeciwnika (np. w znikajcego co chwil Clear Bone’a) to zamach zbyt duym od niej motkiem powoduje, e szybko znika nam z oczu krcc jak oszalaa fikoki w powietrzu.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: a do zauwaenia przeciwnika przez wrk
  koszt: 60 MP

   wita Pi (Sacred Fist) – bohater zaczyna zadawa niezwykle szybkie ciosy przed siebie. Maj one tak du moc, e ra nawet przeciwnikw oddalonych nieco od bohatera. Efekt trwa przed okoo dwie sekundy i nie mona wykonywa w jego trakcie adnych czynnoci.

ilo jednoczenie: tylko jeden
koszt: 8 serduszek

 •  Fire Book
    Z rk czarownika wylatuj cztery ogniste kule, ktre powoli sun przed siebie przechodzc przez przeciwnikw jak przez maso a nie znikn z pola widzenia. Naley jednak uwaa gdy procesowi tworzenia kul towarzyszy silny odrzut.

  ilo jednoczenie: najwicej dwa
  czas trwania: a do zniknicia kul z pola widzenia
  koszt: 50 MP

 •  Ice Book
    Rka, ktr czarownik zadaje cios szybko pokrywa si grub warstw lodu. Tworzy on ostry sopel wbijajcy si we wszystko na swej drodze. Podczas dziaania czaru czarownik sunie do przodu okoo sekund ale z bardzo du prdkoci.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo jednej sekundy
  koszt: 30 MP

 •  Bolt Book
    Rzucajcy czar przyciga do swojej doni piorun, ktry nastpnie rozszczepia si i leci w kierunku, w ktrym stoi czarownik. Cay czar wykonuje si w „mgnieniu oka”.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo jednej sekundy
  koszt: 60 MP

 •  Wind Book
    Rzucajcy czar wysya ze swojej pici skumulowan fal uderzeniow, ktra leci przed siebie z du prdkoci. Kady napotkany po drodze potwr otrzymuje spore obraenia.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: a do zniknicia fali z pola widzenia
  koszt: 20 MP

 •  Summoning Tome
    Ten potny czar przywouje bogini Shiv (indyjskie bstwo o czterech rkach), ktra „bombarduje” wszystko w polu widzenia silnymi uderzeniami przez okoo cztery sekundy.

  ilo jednoczenie: tylko jeden
  czas trwania: okoo cztery sekundy (nie liczc pojawienia si Shivy)
  koszt: 100 MP
Manipulacja ksigami

  System zmiany ksig jest bardzo intuicyjny. Jeeli przytrzymamy przycisk „do gry” i nastpnie bdziemy naciska „L” lub „R” to bdziemy zmienia ksigi dla danej broni dodatkowej kolejno w lewo lub w prawo. Jeeli za chcemy cakiem wyczy dziaanie ksig, nic prostszego, kucamy i naciskamy jednoczenie przyciski „L” i „R”. Jest to bardzo wygodne rozwizanie. Powoduje, e nie musimy przechodzi przez kolejne okienka w menu aby dokona zmian (mona to oczywicie robi i w ten sposb ale jest to mczce na dusz met).

Dziedziczna moc

  Skd Juste ma czarodziejsk moc? Instrukcja do gry tumaczy to jego pokrewiestwem z rodem Belnades. W wielu czciach serii czonkowie tej rodziny pomagaj Belmont’om w walce ze zem i zawsze s to postacie obdarzone czarodziejsk moc. Osoby takiej nie zabrako take w czciach serii dziejcych si w przyszoci. Mowa tutaj oczywicie o wiedmie Yoko Belnades, w 2035 roku pracujcej dla Kocioa.

Magiczne przedmioty

  W zamku znajduje si wiele rnych przedmiotw uatwiajcych nam podr. S w rd nich specjalne piercienie, ktre zwikszaj moc broni dodatkowych. Jedna taka byskotka dziaa jedynie na jeden okrelony rodzaj broni dodatkowej.

 • Logoth’s Ring – zwiksza si Sztyletu
    Tym razem bohater rzuca trzema, a nie jednym ostrzem.

  ilo jednoczenie: najwicej dwa (poprzednio nie byo limitu) ale tak jak poprzednio nie sprawia to rnicy ze wzgldu na szybko rzutu
  koszt: 2 serduszka (o 1 wicej)

 • Heaven’s Ring – zwiksza si Topora
    Piercie sprawia, e Topr opada duo wolniej ni zwykle.

  ilo jednoczenie: najwicej dwa (tyle samo)
  koszt: 6 serduszek (o 2 wicej)

 • Nova Ring – zwiksza si Krzya
    Krzy grecki leci tym razem poza zasig wzroku i dopiero potem zawraca.

  ilo jednoczenie: najwicej dwa (tyle samo)
  koszt: 8 serduszek (o 3 wicej)

 • Chaos Ring – zwiksza si Wody wiconej
    Niebieski ogie tym razem nie „wdruje” przed siebie tylko rozchlapuje si do gry (w kierunku, w ktrym zostaa rzucona butelka), a nastpnie dopala si w miejscu gdzie dolecia.

  ilo jednoczenie: tylko jeden (tyle samo)
  koszt: 5 serduszek (o 2 wicej)

 • Earth Ring – zwiksza si witej Ksigi
    W przypadku uycia witej Ksigi z tym piercieniem zaczyna ona krci si wok bohatera przez okoo cztery sekundy, a nie tak jak wczeniej wirujc wci si oddalaa a znikaa z pola widzenia. Tym razem jednak mona wypuci tylko dwie jednoczenie.

  ilo jednoczenie: najwicej dwa (o jeden mniej)
  koszt: 5 serduszek (o 2 wicej)

 • Aurora Ring – zwiksza si witej Pici
    Sprawia on, e ciosy maj wiksze pole raenia w pionie, a co ciekawe uywajc tej samej kombinacji klawiszy mona przerwa atak w trakcie jego trwania.

  ilo jednoczenie: tylko jeden (tyle samo) ale mona go przerwa w trakcie
  koszt: 8 serduszek (tyle samo)

  Znale mona take niebiesk kul (Cipher’s Charm) przypieszajc szybko uzupeniania si MP. Przedmiot ten uatwia ycie graczom wolcym czary od innych sposobw eliminacji wrogw.Przydatny zodziej

  W zamku istnieje potwr nazywajcy si „0” (sownie – „zero” :-)). Jego nazwa nie jest przypadkowa. Wprawdzie pocztkowo moe dziwi tak jego zachowanie jak i nazwa... przez myl przechodzi nawet, e jest to jaki bd... ale po dokadniejszym zbadaniu sprawy okazuje si, e „0” jest bardzo przydatny. Nie odbiera on energii. Gdy si do niego zbliymy wchodzi na bohatera i przyczepia si do niego (dosownie „wchodzi mu na gow” ;-)). Po chwili odczepia si i... jak si okazuje... zabiera ze sob nasz bro dodatkow! Jeeli postanowimy nie zabija „dziwada” to ucieknie ze zdobycz. W innym wypadku upuci j po pierwszym ciosie, a po ewentualnym zakoczeniu ywota oddaje w nasze rce, losowo, jedn z broni dodatkowych, a nastpnie maa czerwona kulka z jego „czuka” odrywa si i z hukiem wybucha... „0” za odepchnity eksplozj leci w sin dal. Dobrze... ale w czym ma si to przyda? Rozwizanie przychodzi wraz z eksperymentowaniem. Jest to jedyny sposb w trakcie gry na utrat broni dodatkowej (nie liczc czasu kiedy szukamy jej po raz pierwszy na pocztku przygody). Logicznie rozumujc dochodzimy do pytania „jak zareaguj na t zmian ksigi czarw?”. Jak si okazuje efekt jest bardzo interesujcy. Na takow sytuacj reaguje jedynie czarna Ksiga Przywoa. Kiedy uyjemy sekwencji klawiszy jak przy korzystaniu z broni dodatkowej (ktrej nie mamy) i wczylimy wczeniej ow ksig to Juste rzuci na siebie silny czar leczniczy. Uzupenia on cay pasek energii zdrowotnej, a kosztuje 100 punktw magicznej. Musimy jedynie pilnowa si, aby nie podnie wraz z rozbiciem wiecznika jakiej broni dodatkowej, wtedy bowiem ponownie bdziemy zmuszeni spotka si z „0” :-).

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.