Castlevania
Dawn of Sorrow
\ Mapa zamku


The Lost Village

Wizardry Lab

Garden of Madness

The Dark Chapel

Demon Guest House

Condemned Tower

Cursed Clock Tower

Subterranean Hell

Silenced Ruins

The Pinnacle

Mine of Judgment

The Abyss
  Powysza lista pokazuje na jakie komnaty podzielony jest zamek w Dawn of Sorrow. cznie jest ich dwanacie, czyli o jedn mniej ni w Arii (biorc jednak pod uwag stawianie twrcw na jako, a nie na ilo szybko mona doj do wniosku, e niewielka to strata). Ich usytuowanie na licie jest jednoczenie kolejnoci w jakiej odwiedzamy je w trakcie przygody. Wyjtkiem s tutaj Subterranean Hell i Silenced Ruins. Te dwa miejsca (cho drugie jedynie w minimalnym stopniu) moemy odwiedzi ju po zakoczeniu penetracji Demon Guest House. Jednak, aby ruszy dalej z fabu musimy najpierw odwiedzi Cursed Clock Tower, dopiero wtedy bdziemy mogli spenetrowa pozosta cz Silenced Ruins i kontynuowa podr.


  Mapa bya przeze mnie robiona rcznie na podstawie wykonanego na kartce rysunku. Z tego te powodu moe zawiera bdy. Prosz mnie poinformowa jeli zauwaycie, e jaki element mapy jest niepoprawny lub zawiera niecisoci.

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.