Castlevania III
Dracula's Curse
\ Zakoczenia
Autor:
Grisznak

  S cztery rne zakoczenia w Castlevania III: Dracula's Curse. Zale one od tego, jaka posta towarzyszya Trevorowi podczas gry. Oto i one:

  1) W sytuacji, gdy Trevor zdecydowa si nie docza nikogo zobaczymy go stojcego samotnie na klifie, za w tle rozpada si zamek Draculi. Warto doda, e w tym zakoczeniu Trevor ma sobie paszcz.

  2) Jeli pod koniec towarzyszya Trevorowi Sypha, zobaczymy j jak stojc na klifie koo Trevora zrzuca kaptur i odsania dugie, blond wosy. Trevor i Sypha obejmuj si, co zapewne zapowiada przeduenie rodu Belmontw.

  3) Jeeli zdecydowalimy si na towarzystwo Alukarda, dowiemy si, e mimo zwycistwa Alukard czuje si winny, gdy zabi wasnego ojca.

  4) Gdyby natomiast pojawi si tam Grant, padn sowa o przyjani czcej go z Trevorem oraz o tym, e po zakoczeniu wydarze Grant wyruszy by odbudowa zniszczone walk z Drakul regiony Wallachii.

  Podczas kadej ze scen ogldamy zagad zamku oraz informacj, e od tej pory nazwisko Belmontw bdzie czczone przez wszystkich ludzi.

  Teraz czeka nas lista "aktorw":
Vampire Hunter: Syfa Velnumdes
Acrobat: Grant DaNusty
"Alucard": Adrian F. Tepes
And starring Trevor C. Belmont

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.