Castlevania
Circle of the Moon
\ Prolog

  Ponure bagniska s tej nocy skpane jasnym wiatem ksiyca. Horyzont zasania jednak, pozostawiajc duy cie, ogromny zamek, odstraszajc kadego miaka, ktry postanowi dotrze w te strony.


It is 1830…
at an old Austrian castle.
From the worshippers of
chaos, rise the plea for
the return of the Lord of
Darkness.

Jest rok 1830…
w starym austriackim zamku.
Czciciele chaosu coraz
intensywniej bagaj
o powrt Pana Ciemnoci.

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.