Castlevania
Circle of the Moon
\ Magiczne przedmioty

  Podobnie jak w innych czciach serii z elementami RPG w Circle of the Moon bohater z biegiem czasu znajduje coraz to nowe magiczne przedmioty. Daj mu one specjalne moliwoci, bez ktrych nie byby w stanie dosta si do innych partii zamku. Przedmioty te zawsze pilnowane s przez bardzo niebezpieczne stworzenia, ktrych pokonanie jest nie lada wyzwaniem... ale tylko w ten sposb Nathan moe uratowa Mistrza z rk Draculi. Poniej znajduje si spis owych przedmiotw w kolejnoci w jakiej znajduje si je podczas przygody oraz maa ciekawostka z ycia wzita, ktr moecie uzna za pewnego rodzaju humoresk ;-).

 • Buty Szybkoci (Dash Boots)

  Double tap forward to perform a dash move.
  Nacinij szybko dwa razy “Do przodu” aby bohater zacz biec.

 • Podwjny Skok (Double)

  Another jump can be performed while in mid-air.
  Podczas lotu w powietrzu moe by wykonany ponowny skok.

 • Rozbijacz (Tackle)

  Forward + Special Move button makes the player charge. Some blocks can be destroyed with this move.
  Nacinicie jednoczenie “Do przodu” i przycisku do Ruchw Specjalnych spowoduje, e bohater zaszaruje. Z pomoc tej czynnoci mona rozbi cz skalnych blokw.

 • Buty Odbicia (Kick Boots)

  Jump against walls for extra height. Push forward + Special Move button to execute.
  Skacz w stron cian aby wybija si wyej. Nacinij jednoczenie odpowiedni kierunek do ciany i przycisk Ruchw Specjalnych, aby spowodowa odbicie.

 • Piercie Cikoci (Heavy Ring)

  Certain boxes can be pushed.
  Niektre skrzynki mog zosta popchnite.

 • Oczyszczacz (Cleansing)

  Cleanse specific bodies of water, so that they are safe to traverse.
  Oczyszcza specyficzne rodzaje wody tak aby byy bezpieczne do przebycia.

 • Skrzydo Roc’a (Roc Wing)

  Upward direction + Special Move button, will result in a higher jump.
  Nacinicie jednoczenie “Do gry” i przycisku Ruchw Specjalnych spowoduje bardzo wysokie wybicie.

 • Ostatni Klucz (Last Key)

  Key to open the door to where the rite will take place.
  Klucz do miejsca gdzie ma si odby rytua.

Kostucha bez odwiedzin?!

  Za ciekawostk mona uzna fakt, e zdobycie wszystkich magicznych przedmiotw nie jest konieczne do ukoczenia gry. Za ciekawostk za, gdy nikomu nie polecam tej „drogi przez mk”... wany jest sam fakt, e istnieje taka moliwo. Jest to chyba jedyny tego przypadek w serii, w kolejnych czciach twrcy starali si unika tego typu luk. Mowa tutaj o Cleansing. Aby go zdoby naley przy pomocy Heavy Ring przesun pewn skrzynk i dosta si do Magazynu (dolny-lewy rg mapy). Tam po pokonaniu Kostuchy otrzymuje si wanie ten wisiorek, ktry oczyszcza wod w kanaach (centrum mapy). Jeeli nie bdziemy go mieli woda bdzie czerwona jak krew, a kade zetknicie si z ni bdzie szybko odbiera energi bohaterowi. Wejcie do kanaw przed zdobyciem tego wisiorka jest jednak moliwe! Jeeli kto przypadkiem nie zorientuje si, e brnicie przez kanay w takim stanie zostao zaplanowane jako blokada, to na upartego (uywajc mikstur leczniczych lub kombinacji kart Jupiter + Mandragora) przejdzie do walki z Camill bez jednego magicznego przedmiotu. Pozostanie jednak utrudnienie w postaci brakujcych kilku poziomw dowiadczenia, ktre gracz mgby nabi podczas pobytu w Magazynie, a wic cao staje si te duo trudniejsza. Moe i brzmi to atwo i klarownie, ale wierzcie mi na sowo... do sztuki tej trzeba mie anielsk cierpliwo. Nie tylko dlatego, e trzeba unika wikszoci przeciwnikw, a do tego powtarza liczne manewry wiele razy, ale te dlatego, e uywanie wyej wspomnianej kombinacji kart wprawdzie uzupenia energi, ale tak powoli, e bez emulacyjnego przypieszenia (a najlepiej – emulacyjnej moliwoci zapisu w dowolnym momencie) mao kto bdzie w stanie wytrzyma tak dugie oczekiwanie na peny pasek energii. Nie wspominam ju o fakcie, e sztuczka ta nie daje adnych korzyci. Potraktujcie wic to jako pewn ciekawostk... twrcy pewnie byli pewni, e sama myl o takiej wdrwce przez kanay odstraszy kadego, wic nie musieli lepiej tego zabezpiecza... ale jak wida dociekliwi gracze znajd wszystkie luki w ich pracy :-). Jako ciekawostk dodam jeszcze, e grajc w gr po raz pierwszy (na emulatorze) przebrnem kanay wanie w taki sposb. Wiedziaem, e to nie moe by prawda, e tak wyglda prawdziwa droga, ale upewniem si dopiero jak po pokonaniu Camilli (a moe i przed walk z Dracul... nie pamitam ;-)) zorientowaem si, e w spisie magicznych przedmiotw jest jedna luka. Dopiero wtedy zaczem szuka dokadniej a znalazem wejcie do Magazynu. Jeeli kto z Was postanowi powtrzy ten wyczyn... to robi to na wasn odpowiedzialno :-)!

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.