Castlevania Bloodlines /
Castlevania The New Generation
\ Bohaterowie
Autor:
Grisznak

John Morris
  Syn Quincey Morris'a, czowieka ktry pokona Dracul w 1897 roku, przypacajc to yciem. Bloodlines dzieje si w czasach, w ktrych rd Belmontw wygin podczas licznych star z Dracul, za jego paeczk przejli inni owcy wampirw. Mona domniemywa, e rd Morrisw spotkaa ta sama kltwa, ktra wczeniej dotkna Bellmontw - konieczno wiecznej walki z sugami ciemnoci, cigncej si przez cae pokolenia.

  John jest postaci nastawion raczej na si, nie nosi zbroi, jest za to odporny i mocny, za jego broni jest magiczny bicz, ten sam, ktry niegdy by dziedzictwem Belmontw. Nie wiadomo, jak znalaz si w jego posiadaniu. Wane natomiast, e potrafi si nim posugiwa a dziki tej broni staje si kolejnym ( sowo "typowym" nie brzmi tu najlepiej ) charakterycznym bohaterem cyklu.

Eric Lecarde
  Eric jest dugoletnim przyjacielem Johna i jego wiernym towarzyszem w walce z wampirami. Pochodzi z rodu hiszpaskich owcw wampirw, za wielu z jego przodkw ponioso mier walczc z nieumarymi. Eric, jeszcze jako dziecko by wiadkiem pokonania Draculi w 1897 i mieci Quincey'a Morrisa. To pchno go do kontynuowania rodzinnej tradycji walki z wampirami.

  W odrnieniu od Johna, Eric jest postaci nastawion na szybko i zwinno, w nich to naley pokada nadzieje prowadzc t posta. Nosi paszcz, ktry suy mu take za ochron, gdy nie jest tak odporny jak John. Jego broni jest tajemnicza wcznia Alucarda, ktra niegdy naleaa do syna Draculi, bdcego wp czowiekiem, wp wampirem.

Elisabeth Bartley
  Pod tym anglosasko brzmicym imieniem kryje sie nie kto inny jak znana nam doskonale Elbieta Nasdy - Batory, hrabianka z Siedmiogrodu, ktra do historii przesza jako kpica si w krwii dziewic celem pozostania pikn na zawsze. Za swe zbrodnie zostaa zamurowana ywcem w swym zamku. Tu koczy si historia, za wg mitw i legend Elbieta bya wampirzyc. Taka te pojawia si w "Bloodlines", gdzie podczas swej podrzy po Europie zbiera moc celem przywrcenia do wiata ywych Draculi ( z ktrym, nawiasem mwic, w rzeczywistosci czyo j dalekie pokrewiestwo ).

Dracula
  Dracula, jak Dracula, cz tu jeszcze mona napisa ? Moe to, e Castlevania: Bloodlines jest chyba pierwsz gr, w ktrej nasz hrabia jest postaci fabularnie mocno zepchnit na drugi plan, nie majc czynnego wpywu na przebieg wydarze.

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.