Castlevania
Aria of Sorrow
\ Prolog

  Widzimy wchodzcego po schodach bohatera. S to schody prowadzce na szczyt wzniesienia, na ktrym znajduje si wite miejsce powicone rodzinie Hakuba. Po obu stronach schodw rosn drzewa. Wrd gazi przelatuje nietoperz.
The year is 2035.
Japan.
A crowds of spectators are
gathering around in anticipation of
the first full solar eclipse of the
twenty-first century.

Jest rok 2035.
Japonia.
Tumy gapiw gromadz si
w okolicy oczekujc na pierwsze
pene zamienie soca
w dwudziestym pierwszym wieku.

My name is Soma Cruz, and I am
a high school exchange student
studying abroad in Japan.

Nazywam si Soma Cruz. Bior udzia
w programie midzynarodowej wymiany
uczniw i teraz uczszczam do szkoy
redniej w Japonii.

I live near Hakuba Shrine,
an ancient shrine with strong
ties to Japanese mythology.

Mieszkam niedaleko Kaplicy Hakuba.
To staroytne miejsce kultu jest
silnie zwizane z japosk mitologi.

Mina Hakuba, the only daughter of
the shrine's caretaker, is both
my classmate and my childhood friend.

Mina Hakuba, jedyna crka opiekuna
kaplicy, jest zarwno moj koleank
z klasy jak i przyjacik z dziecistwa.

I started making my way to the
shrine to see the solar eclipse
with Mina. But, for some strange
reason, the stairway leading up to
the shrine felt longer than usual,
as if something was trying to keep
us from our destination.

Razem z Min zaczlimy zmierza
w stron kaplicy, aby zobaczy
nadchodzce zamienie soca.
Z jakiego dziwnego powodu schody
prowadzce do kaplicy wydaway si
dusze ni zwykle, tak jakby co
prbowao powstrzyma nas przed
dotarciem na miejsce.

When I finally managed to get
through the shrine gate, and me senses
began to dim...Kiedy w kocu udao mi si
dotrze do wejcia na teren kaplicy
moje zmysy zaczy sabn...The pitch black sun is holding
chaotic darkness together,
trying to rouse a sleeping soul as if
looking for its missing other half...

Czarne jak smoa soce kumuluje
chaotyczny mrok, prbujc zbudzi
pic dusz, jakby szukajc jej
zagubionej drugiej poowy...
  Nagle w stron zasonitego ju czciowo przez ksiyc soca zaczyna lecie nietoperz... znika z pola widzenia, a na jego miejscu pokazuje si ledwo widoczny zamek... jak widmo na tle gasncej wiecy...

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.