Castlevania
Aria of Sorrow
\ Dusze Umiejtnoci

  W kadej Castlevanii z elementami RPG znajdujemy w zamku Draculi umiejtnoci, ktre pozwalaj nam dosta si do nowych miejsc lub uatwiaj nam walk. W przypadku Aria of Sorrow obok trzech rodzajw dusz potworw znajduje si jeszcze czwarty, ktry spenia t wanie rol. Mona si tego zreszt domyli po jego nazwie - Dusze Umiejtnoci. Co odrnia je od pozostaych rodzajw? Po pierwsze domylnie aktywne s wszystkie, ktre obecnie posiadamy (z pozostaych typw moemy mie wyekwipowan tylko jedn dusz jednoczenie). Po drugie do nawigacji po nich suy osobne menu, z pomoc ktrego moemy je wcza i wycza. Po trzecie kada z nich ma inn kombinacj przyciskw, ktr jest uruchamiana (cho s wyjtki od tej reguy). Po czwarte podczas ich dziaania nie tracimy energii magicznej (pod tym wzgldem nie rni si jednak od dusz tych, tzw. Czarodziejskich). Zdoby je moemy albo zabijajc posiadajcego tak dusz potwora, albo rozbijajc specjalny pojemnik, w ktrym jest ona zamknita.

  Poniej zamieszczam spis Dusz Umiejtnoci wraz z lokalizacj kadej z nich. Wzbogaciem go take o opisy pochodzce z Aria of Sorrow i ich tumaczenia. Kolejno pozycji w spisie take pochodzi z gry. Oto on:

 • Grave Keeper
  Lokalizacja: Pojemnik tu przed pierwsz komnat zapisu w grze.

  Backdash by pressing L.
  Unik po naciniciu L.

 • Skeleton Blaze
  Lokalizacja: Pojemnik chroniony przez bossa - Duego Golema.

  Slide by pressing DOWN + A.
  lizg po naciniciu "Do dou" + A.

 • Malphas
  Lokalizacja: Pojemnik chroniony przez bossa - Wielk Zbroj.

  Jump again in mid-jump.
  W powietrzu mona wykona kolejny skok.

 • Kicker Skeleton
  Lokalizacja: Potwr ten znajduje si w trzecim "bloku" od lewej Wiszcego Ogrodu.

  Kick during a double jump by pressing DOWN + A.
  Kopnicie po wykonaniu podwjnego skoku i naciniciu "Do dou" i A.

 • Hippogryph
  Lokalizacja: Pojemnik w ukrytym pokoju w ogrodzie pod Sal Tronow.

  Perform a high jump by pressing L in lid-jump.
  Moesz wykona wysoki skok naciskajc L po podskoczeniu.

 • Galamoth
  Lokalizacja: Pojemnik chroniony przez bossa - Legiona.

  Recognize places in which time has been stopped.
  Rozpoznaje miejsca, w ktrych zatrzymano czas.

Zatarta granica

  Tym co wyrnia Aria of Sorrow i Dawn of Sorrow na tle innych Castlevanii z elementami RPG to fakt, e Dusze Umiejtnoci nie s jedynymi jakie s nam niezbdne, aby ukoczy gr. W pewnym sensie zaciera to utart definicj "umiejtnoci specjalnych", ale, jak zwrcilicie uwag powyej, dusze te maj jednak kilka rnic w dziaaniu w porwnaniu do pozostaych. Wany jest te fakt, e korzystajc z opcji rozpoczcia gry od nowa na starym profilu (dostpna po jej ukoczeniu na najlepszym zakoczeniu) na now akcj przechodz dusze i ekwipunek, ktre udao nam si zdoby wczeniej. W przypadku dusz wyjtkami s jedynie te, ktre przynajmniej raz s niezbdne do posunicia si dalej w rozgrywce oraz wszystkie Dusze Umiejtnoci wanie.

Aria i wit

  W Aria of Sorrow kilka Dusz Umiejtnoci i tych potrzebnych lub przydatnych do poruszania si po zamku znajduje si w specjalnych pojemnikach. Nie byoby w tym nic dziwnego - w Dawn of Sorrow take mona si na takowe natkn, ciekawostka jednak ley gdzie indziej. Okazuje si, e w kontynuacji dusze o tych samych moliwociach maj ju konkretne stwory. S to (o ile niczego nie pominem) Flying Armor, Malphas i Black Panther. W obu czciach natomiast wielkim nieobecnym jest Hippogryph, z ktrego dusz w obu przypadkach mamy styczno jedynie za spraw pojemnika.

Copyright © 2005 - 2013 by CastleKeeper's Chronicles. All rights reserved.
A part of The Inner World of Final Fantasy.
Castlevania is the property of Konami.

Content by Nox_A15. Design by SenTineL.